Co to jest siarka?

Siarka ( S ) jest niemetalicznym pierwiastkiem chemicznym znanym od czasów prehistorycznych. Nazwa siarki pochodzi z sanskrytu: sira - oznacza jasnożółty. Pierwiastek ten wymieniany jest już w Biblii oraz dziełach starożytności. W przyrodzie siarka występuje w dużych ilościach. Zawartość w skorupie ziemskiej to ok. 0,026% wagowego.

 

Ponieważ jest ważnym składnikiem białek roślinnych i zwierzęcych, występuje również w paliwach kopalnych będących pokładami obumarłych tkanek. Podobnie jak w przypadku roślin czy zwierząt siarka jest obecna również we wszystkich komórkach organizmu ludzkiego, przede wszystkim jako bardzo ważny składnik struktury białkowej. Zawartość siarki w ustroju wynosi 0,14% wagi, głównie w postaci połączeń organicznych.

 

Organizm dorosłej osoby zawiera ok. 100 g siarki.

 Jako jeden z makroelementów niezbędnych do życia siarka zajmuje piąte miejsce w hierarchii makroskładników mineralnych potrzebnych organizmowi ludzkiemu. Wchodzi ona w skład licznych związków utrzymujących wiele różnych funkcji ustroju człowieka oraz jest niezbędna w tworzeniu połączeń organicznych.